3K PLATFORMA KRUŠNOHORSKO

KOMUNIKACE – KOORDINACE – KOOPERACE

Koordinace aktivit cestovního ruchu a aktivní komunikace mezi partnery v destinaci je pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti naprosto klíčová. Lokální destinační agentura Centrální Krušnohoří plánuje pravidelná setkání partnerů a obyvatel destinace několikrát do roka.

Každý z účastníků setkání má možnost podávat nápady, podněty i vize, přispívající k dalšímu rozvoji regionu. Současně se jednotliví účastníci mají možnost seznámit s činností druhých a zahájit případnou spolupráci. Těmto novým příležitostem jsou setkání více než otevřená, jelikož je vnímáme jako efektivní nástroj rozvoje oblasti.

Velkou příležitost rozvoje a propagace oblasti vidíme ve vydávání tištěného dvouměsíčníku Krušnohorské listy, kde prezentujeme zajímavé a výjimečné lidi, produkty a počiny z Krušných hor. Listy jsou propojené s internetovými stránkami destinace, kde si návštěvníci mohou přečíst plné verze článků, aktuálních pozvánek i možností zapojení se do rozvoje regionu. Krušnohorské listy jsou určené pro vzájemnou symbiózu obyvatel kraje a jeho návštěvníků. Ukazují i místním skryté poklady regionu a odhalují možnosti kooperace. Zároveň umožňují individuální setkávání s jednotlivými partnery nad novými čísly a plánováním čísel dalších.

PROČ SE STÁT NAŠÍM PARTNEREM?

  • Aktivní zapojení do rozvoje regionu Krušných hor
  • Přístup k informacím o plánovaných aktivitách
  • Pravidelná setkávání s místními podnikateli, řemeslníky, umělci, obyvateli
  • Prezentace na webových stránkách destinace, v Krušnohorských listech, zahrnutí do turistických balíčků, možnost prezentace na akcích mimo Karlovarský kraj
  • Měsíční zprávy o činnosti destinační agentury a aktualitách z regionu
  • Pomocná ruka s rozvojem podnikání

    Přehledný seznam našich partnerů

          (počet partnerů k 30.9.2022: 35)

MAPA VÝLETŮ BOŽÍ DAR – JÁCHYMOV 2022

MAPA DESTINACE LDA CENTRÁLNÍ KRUŠNOHOŘÍ

CERTIFIKACE LDA