Water dog game 2023

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Water dog game 2023

29. 7. 2023 / 07:00 - 10:00

Propozice a pravidla:
Název závodu: WATER DOG GAME 2023

Registrace: www.dirtydogchallenge.com

Pořadatel: Živé Sokolovsko z.s.

Zodpovědná osoba: Iveta Müllerová, tel.: 724965650, e-mail: zivesokolovsko@gmail.com

Termín závodu: 29.07.2023

Místo závodu: Jižní Lom, ul. Citická, Sokolov, N 50°10.84263′, E 12°38.04485′

Typ závodu: terénní překážkový závod pro běžce se psem i bez psa s větším množstvím vody (brody, tekoucí i stojatá voda, úseky s nutností využití plaveckých schopností)

Délka: cca 5km, 15+ překážek

Terén: rovinatý, s jednoduchými překážkami typu prolez-podlez-přelez, značné množství vodních překážek – brody, stojatá i tekoucí voda

Prezence: v den závodu od 8:00 hod do 12:00 hod.

Starty: od 9:00 do cca 13:30 (dle počtu závodníků)
starty jsou intervalové s časovou prodlevou cca 1 minuty dle startovní listiny, startuje se jednotlivě (u startu bude obrazovka, která bude každému závodníkovi odpočítávat start), závodník musí být na startu minimálně 3 minuty před jeho startovním časem!

Vyhlášení: cca 15:00 hod. (po doběhnutí všech závodníků do cíle)

Kategorie:
Se psem:
– celkově: muži x ženy
– psi do 15 kg: muži x ženy
– psi od 15 kg do 25 kg: muži x ženy
– psi nad 25 kg: muži x ženy
– děti do 15 let chlapci x dívky (bez rozdílu váhy psa)
– týmy (5 členů týmu) – sčítají se cílové časy jednotlivců
Bez psa:
– celkově: muži x ženy

V každé kategorii bude vyhlášeno 1. – 3. místo
pokud chcete současně závodit jako tým (tým musí být pětičlenný), každý z jednotlivců zaškrtne tuto možnost při přihlášce a ke startovnému přidá +100,-
týmy musí být nahlášeny předem pořadateli, nelze dohlašovat v den konání závodu.

První pomoc
Na akci je zajištěn dohled zdravotnické a veterinární služby. Veterinární péči si plně hradí majitel psa. Čísla na zdravotní i veterinární péči budou zveřejněna před konáním akce na Fb události akce a vyvěšeny u registračního stánku.

Hygiena a pořádek
Na místě jsou toalety. Prosíme o udržování pořádku v celém areálu i podél celé tratě závodu. Buďte zodpovědní majitelé a uklízejte po svých psích miláčcích v zázemí závodu (pod pokutou 500,-)

Občerstvení
Na akci bude v rámci startovného zajištěná voda, čaj a ovoce po doběhu závodníků. V areálu bude komerční stánek s  občerstvením.

Parkování
Parkování je možné v areálu závodu a na vyznačených místech (dle přiložené mapky). Parkoviště není hlídané, za věci ve vozidle ani za vozidlo pořadatel nenese odpovědnost.

Stanování
Stanování je možné v pátek 30.07.2021 v areálu závodu (dle přiložené mapky), WC a občerstvení bude již v pátek v podvečer na místě konání. Stanování je zdarma na vlastní odpovědnost a riziko závodníka.

Pravidla závodu

závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci
každý závodník se řídí zákony ČR a zákony na ochranu zvířat, upozorňujeme, že psi s kupírovanýma ušima se závodu nesmí účastnit, ani nesmí vstupovat do prostoru areálu závodu jako diváci!
všichni závodící psi musí mít platné očkování, kontrola očkovacích průkazů proběhne při prezentaci závodníka
– závodník prohlašuje, že je starší 18 let, v případě mladšího závodníka, je nutné donést písemný souhlas zákonného zástupce
každý závodník při prezentaci předloží podepsané prohlášení o GDPR, a odpovědnosti za sebe i svého psa po dobu celého závodu (prohlášení bude zveřejněno u události a na webu závodu, popř. k dispozici i na prezenci)
každý závodník si uvědomuje riziko pro sebe i svého psa, při účasti na sportovní akci a nese za něj plnou odpovědnost
pomalejší závodník na trati dává přednost rychlejšímu závodníkovi, ale pouze v úsecích, kde je to možné a to tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti jak závodníka tak psa
psi se v areálu závodu pohybují pouze na vodítku, pod pokutou 1000,-Kč, nesebrání psího exkrementu vede k diskvalifikaci závodníka nebo úhradě poplatku 500Kč a úklidu
účast na závodě je na vlastní riziko
všichni závodníci musí být plavci (ve vodních překážkách závodník dosáhne na dno)
závodník se musí držet vyznačené trati, porušení vyznačené trati bez závažných důvodů může vést k diskvalifikaci
závodníkovi je zapůjčeno měřící zařízení (čip), za který plně odpovídá, čip musí být umístěn na kotníku závodníka!, ztráta čipu je zpoplatněna částkou 500,-Kč
závodník musí absolvovat celou trasu, časoměřící zařízení jsou umístěna na startu, kontrolní měření (mezičas) cca v půlce trati a v cíli, závodník probíhá kolem měřicího
zařízení v koridoru tak, aby byl jeho čip zaznamenán, a tak aby časoměřící zařízení nepoškodil ani on ani jeho pes!
Závodník je povinnen vyzvednout si měřící zařízení před ukončením času registrace (tj. do 12:00hod) a neprodleně po doběhu čip vrátit v prostoru cíle.
pes musí být po celou dobu na vodítku (ideálně amortizačním), spojen s vodičem a na kšírách nebo v postroji (pes připnutý na obojku nebude vpuštěn na start), doporučujeme ideálně mít psa připnutého na opasku nebo sedáku. Pes s vodičem zdolává překážky dle vyznačené trati nebo dle pokynů pořadatele. Pes musí být ovladatelný. Odpovědnost za chování, škodu způsobenou psem, zdravotní stav psa i závodníka odpovídá závodník sám.
závodu se smí účastnit pes, který je klinicky zdráv, očkován a starší 1 roku. Závodník může mít pouze jednoho psa, startovat však může vícekrát s různými psy.
pokud pes závodníkovi v průběhu závodu uteče, vyrve se apod., je pořadatel oprávněn závodníka ihned diskvalifikovat.
Závodník si zkontroluje své registrační údaje na seznamu přihlášených na www.dirtydogchallenge.cz, především váhovou kategorii do které se přihlásil, start ve špatné kategorii může vést k diskvalifikaci.
pořadatel doporučuje závodníkům zvolit vhodný závodní oděv, který zároveň může závodník postrádat (na trati může dojít k nenávratnému znečištění či poškození oděvu)
všechny překážky jsou koncipovány tak, aby bylo reálné je zdolat, v případě že by bylo ohroženo zdraví nebo bezpečnost psa, může závodník svého psa přes překážku přenést, případně nechat psa překážku obejít, závodník však musí zdolat každou překážku. U překážek které pořadatel vyhodnotí jako těžké, bude dobrovolník, který případně závodníkovi může pomoci, popř. mu podržet psa, aby závodník zdolal překážku sám.
nejdůležitějším pravidlem je fair play – buďte ohleduplní a fér
pořadatel nenese žádnou odpovědnost na škodách na zdraví majetku závodníka ani psa
závodník je povinen mít minimálně po dobu závodu uzavřené platné zdravotní pojištění
veškeré fotografie a video záznamy má pořadatel právo využít dle vlastního uvážení, bez nároku na honorář
žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu a nelze se proti němu odvolat. Všichni závodníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů
ceny vítězům jsou předány pouze v den závodu, nevzniká na ně právní nárok. Pořadatel ceny nezasílá.
pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
GDPR: závodník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů pořadatelem, s pořizováním fotografií, audio a video záznamů a jejich využití a zveřejnění dle uvážení pořadatele. Uhrazením startovného potvrzuje souhlas.

Podrobnosti

Datum:
29. 7. 2023
Čas:
07:00 - 10:00
https://facebook.com/events/s/water-dog-game-2023/747194256572740/