fbpx

Velikonoční církevní program

Velikonoční církevní program

11. dubna 2022

Jáchymov – kostel sv. Jáchyma

Zelený čtvrtek 14. dubna

16:00 – Mše svatá na památku večeře Páně, po mši svaté krátká poklona – Getsemany

Velký pátek 15. dubna

15:30 – Svátost smíření
16:00 – Křížová cesta
16:30 – Velkopáteční obřady – Památka umučení Páně s adorací kříže a krátká poklona u Božího hrobu

Boží hod velikonoční 17. dubna – (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

10:00 – Mše svatá

Ostrov – kostel sv. Michaela a panny Marie Věrné

Zelený čtvrtek 14. dubna

18:00 – Mše svatá na památku večeře Páně po mši svaté adorace – Getsemany do 22h

Velký pátek 15. dubna

9:00 – Modlitba se čtením a ranní chvály
10:00 – Svátost smíření
16:15 – Křížová cesta
17:00 – Památka umučení Páně
18:30–23:00 – Adorace u Božího Hrobu

Bílá sobota 16.dubna

9:00 – Modlitba se čtením a ranní chvály
10:00–17:00 – Adorace u Božího Hrobu
10:00–12:00 – Svátost smíření
17:00 – Žehnání velikonočních pokrmů
21:00 – Velikonoční vigilie

Boží hod velikonoční 17. dubna – (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

8:30 – Slavnostní Velikonoční Mše svatá a po mši farní
velikonoční snídaně
17:00 – Velikonoční varhaní koncert se zamyšlením

Velikonoční pondělí 18. dubna

9:00 – Mše svatá