FAM trip s lázeňskou tematikou

FAM trip s lázeňskou tematikou

02. září 2022

World Wide Kneipp – Fam trip Jáchymov a Františkovy Lázně

(článek v němčině následuje) 

Ve dnech 19.21.8.2022 se uskutečnil FAM trip zástupců Kneipp Worldwide za účelem poznání Léčebných lázní Jáchymov (LLJ) a Františkových Lázní. Paní Ingeborg Pongratz, současná prezidentka sdružení Kneipp Worldwide, v doprovodu generální tajemnice Caroline Geiser, se aktivně zajímaly o možnosti spolupráce s lázněmi v Česku. Kneipp Worldwide sdružuje spolky z více než 40 zemí světa a čítá na 300 000 členů.

Fam trip zorganizovala Nadace St. Joachim ve spolupráci s Lokální destinační agenturou Krušnohorsko. Lada Baranek Lapinová, předsedkyně LDA Krušnohorsko, provedla účastníky po zajímavých místech v Jáchymově a okolí. S organizací programu ve Františkových lázní pomohla Destinační a informační agentura Františkovy Lázně.

První den tripu byl zahájen v Jáchymově, kde ve spolupráci s obchodním oddělením LLJ mohli účastníci navštívit hotel Radium Palace a lázeňský dům Agricola. Pro účastníky byla připravena i komentovaná prohlídka o léčbě a léčebných procedurách. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Astoria. 

Druhý den byl zahájen prohlídkou města Jáchymov včetně návštěvy muzea Královská mincovna a knihovny Latinské školy. Nechyběla ani prohlídka dalších významných hornických památek UNESCO a návštěva kostela sv. Jáchyma.

Závěr FAM tripu pak patřil Františkovým Lázním, konkrétně lázeňskému komplexu Pawlik a komentované prohlídce lázeňského města. Hotel Imperial, který skvěle zastoupil gastronomii, nadchnul také svou elegantností a nabídkou pro lázeňské hosty. Na závěr návštěvy se účastníci podívali na symbol Františkových Lázní, na sochu Františka.

Lada Baranek

Kneipp Worldwide – Delegationsreise nach St. Joachimsthal und Franzensbad

Vom 19. bis 21. August 2022 fand ein Fam Trip der Vertreter von Kneipp Worldwide statt, um das Spa Jáchymov (LLJ) und Franzensbad kennenzulernen. Kneipp Worldwide vereint Verbände aus mehr als 40 Ländern weltweit und hat über 300.000 Mitglieder. Dieser Fam Trip wurde organisiert von der LaNova Consulting GmbH in Zusammenarbeit mit Krušnohorsko.com – der lokalen Destinationsagentur Centralní Krušnohoří z.s.

Die derzeitige Präsidentin des Vereins Kneipp Worldwide, Ingeborg Pongratz, zeigte in Begleitung der Generalsekretärin Caroline Geiser reges Interesse an der Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit den Heilbädern in der Tschechischen Republik. Lada Baranek Lapinová, Vorsitzende der LDA Krušnohorsko, führte die Teilnehmer zu interessanten Orten in Jáchymov und Umgebung. Die Destinations- und Informationsagentur Franzensbad half bei der Organisation des Programms in Franzensbad.

Der erste Tag war einer Exkursion im Kurort Jáchymov gewidmet, bei der die Teilnehmer in Zusammenarbeit mit der Verkaufsabteilung der LLJ das Hotel Radium Palace und das Kurhaus Agricola besuchten. Eine Führung mit dem Thema lokale Behandlung und Behandlungsverfahren wurde ebenfalls vorbereitet. Die Unterbringung der Delegation erfolgte im Astoria Hotel.

Der zweite Tag begann mit einem Rundgang durch das historische Zentrum von Jáchymov, einschließlich eines Besuchs der Königlichen Münze und der Bibliothek der Lateinschule. Alles als integraler und bedeutender Bestandteil der in die UNESCO-Liste eingetragenen Bergbaulandschaft Erzgebirge/Erzgebirge. Anschließend gab auch einen Besuch der Kirche St. Joachim, ein weiters Kulturdenkmals von Jáchymov.

Den Abschluss des Fam Trips gehörte dann Franzensbad, genauer gesagt dem Kurkomplex Pawlik mit anschließender Führung durch die Kurstadt. Auch das Hotel Imperial, das in Franzensbad berühmt für die Gastronomie ist, beeindruckte mit seiner Eleganz und seinem Angebot. Natürlich wurde auch das Symbol von Franzensbad, die Statue von František, besucht.  Insgesamt nahmen an dem Ausflug 10 Teilnehmer teil.

Lada Baranek