fbpx

Krušnohorské listy

Dvouměsíčník o krušném žití v Rudohoří

Vydává Lokální destinační agentura Centrální Krušnohoří z.s. ISSN 2787-9283 Aktuální číslo najdete na našich distribučních místech nebo si je můžete objednat do schránky formou předplatného. Číslo 2/2022 vyjde v dubnu 2022 UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA (duben – květen): 8. května 2022

Redakční rada:

Lada Baranek Lapinová, Lena Aneer Pintnerová, Milan Kat Veselý, Štěpán Javůrek, Kristýna Gűttnerová

Grafická úprava: Drakon dům reklamy s.r.o.

Jazykové korektury: Lucie Šafránková

Kontakt na redakci: redakce@krusnohorsko.com

Turisticko-běžecký seriál Stříbrná stopa

Pojďme se společně hýbat! Vyrážíme 21. května z Jáchymova. Můžete jít nebo běžet, nezávodíme, chceme hlavně poznat krásnou krušnohorskou krajinu.

Průzkum Miluščiných vodopádů

Bílý potok pramenící na svahu Zaječího vrchu se po necelých deseti kilometrech vlévá do říčky Rolavy. V jeho horní části vytváří malé vodopády, na které se dnes vypravíme.

Světový den svobody tisku

Dnes si připomeneme významný den, a to Světový den svobody tisku. Letošní téma se nazývá „Novinářství v digitálním obklíčení“. Pokud je pro vás svoboda tisku důležitá, přečtěte si o výzvách, které novináři i vydavatelé musí v dnešní nestálé době překonávat.