fbpx

Krušnohorské listy

Dvouměsíčník o krušném žití v Rudohoří

Vydává Lokální destinační agentura Centrální Krušnohoří z.s.
ISSN 2787-9283

Aktuální číslo najdete na našich distribučních místech
nebo si je můžete objednat do schránky formou předplatného.

Číslo 3/2022 vyjde v červenci 2022

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA (červen – červenec): 30. června 2022

Redakční rada:

Lada Baranek Lapinová, Lena Aneer Pintnerová, Milan Kat Veselý, Štěpán Javůrek, Kristýna Gűttnerová

Grafická úprava: Drakon dům reklamy s.r.o.

Jazykové korektury: Lucie Šafránková

Kontakt na redakci: redakce@krusnohorsko.com

FAM trip s lázeňskou tematikou

Nadace St. Joachim ve spolupráci s LDA Krušnohorsko uspořádaly FAM trip, který představil lázeňství v Jáchymově a Františkových Lázních zástupcům organizace Kneipp Worldwide.

Komentované prohlídky kostela sv. Jáchyma

Každou neděli v průběhu celého září 2022 je pro veřejnost otevřen kostel sv. Jáchyma v Jáchymově. Otevírací doba je od 11 do 18 hodin a máte možnost využít i komentovaných prohlídek.

Skryté výhledy kraslického Hradiště

Kolem zříceniny hradu Hausberg v Kraslicích se nachází unikátní kopec zvaný Hradiště, který stojí za prozkoumání. Najdete tam spoustu větších cest, ale i pěšinek (nenechte se odradit jejich velikostí, i když nejsou moc vidět, jsou tam). Rozhlédnout se z vršku do krajiny rozhodně stojí za to.