NAŠE PLÁNY

Kromě pravidelných setkávání s partnery plánujeme i několik kulturních akcí. Také chceme pokračovat ve vydávání dvouměsíčníku Krušnohorské listy. Na základě individuálních setkání s partnery vypracujeme několik produktových balíčků za účelem navýšení příjmů z turistického ruchu v oblasti, povzbuzení místní podnikatelské aktivity, zvýšení kvality života místních obyvatel a k zajištění nezbytné synergie mezi podnikatelským sektorem, státní správou, místními lidmi a potřebami cestovního ruchu. Budeme rozšiřovat stávající fotobanku regionu, partneři 3K platformy Krušnohorsko od nás budou dostávat pravidelný newsletter s představením novinek v destinaci.

Spustíme soutěž pro návštěvníky regionu i partnery, díky níž získáme potřebná chybějící marketingová data a zároveň posuneme celý region opět o něco výše.

PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU

Destinační agentura Krušnohorsko spojuje veřejnou i privátní sféru subjektů cestovního ruchu v regionu. Návštěvníkům regionu předkládá ucelené balíčky s nápady, jak v našem regionu nejlépe strávit čas. Turista se tak nemusí zabývat složitým skládáním náplně svého času, ale aktivně si svou návštěvu může užít, a to s garancí nejvyšší úrovně kvality nabízených služeb. Subjekty zapojené do produktových balíčků podporujeme výrazným e-mkg, v tiskových zprávách i spřátelených organizacích. Pravidelně vyhodnocujeme účinnost a dosah jednotlivých produktů, poučujeme se z případných nedostatků a nabízené produkty tak aktivně rozvíjíme do stále atraktivnějších forem.

PLÁN PRO ROK 2023

  • Vydávání Krušnohorských listů
  • Vzdělávání pracovníků/partnerů destinační agentury
  • Navázání dalších aktivních partnerství se subjekty, které v destinaci působí
  • Navázání kontaktů s patrioty, pamětníky, obyvateli regionu
  • Organizace společných setkávání, plnění očekávání partnerů ze spolupráce s LDA
  • Zvýšení a zkvalitnění propagace regionu
  • Aktivní plnění obsahu sociálních sítí
  • Tvorba turistických balíčků a nových produktů destinace