Noc kostelů 10. června

Noc kostelů 10. června

30. května 2022

V pátek 10. června v Jáchymově otevřeme dveře národních kulturních památek, kapli sv. Anny, kapli sv. Jana Nepomuckého a samozřejmě památku UNESCO kostel sv. Jáchyma. Celý program zahájí v 17 hodin Štěpán Schlik s chotí v kapli sv. Anny. Krátce na to přijedou ke kostelu sv. Jáchyma motopoutníci Moto Angels. Těšit se můžete také na ukázku starých církevních knih, prohlídku unikátních varhan nebo koncert ostrovského smíšeného sboru Orbis Pictus. Famózní závěr večera obstará světelná projekce do vodní mlhy u kostela sv. Jáchyma. 

Navíc v kapli sv. Jana Nepomuckého představíme unikátní exponát bronzové busty Jana Nepomuckého, která je jeho pravděpodobně nejvěrohodnějším zobrazením vůbec.

PROGRAM

KOSTEL SV. JÁCHYMA, 17 – 23.30 h

17.20 Příjezd moto poutníků “Moto Angels”

17.30 “Něco vám ukážu” – komentovaná prohlídka kostela s ukázkou vzácných církevních tisků

18 .00 Prohlídka varhan a malá hudební ochutnávka v podání Michaely Káčerkové, ředitelky Karlovarského symfonického orchestru

19.15 Žehnání pamětní cedule k Jánskému kříži – páterem Krzysztofem Stanisławem Dędkem

19.45 “Noc je dlouhá, budeme zpívat” – Orbis Pictus, pěvecký sbor z Ostrova

21.00 Pološero, krušnohorský sakrální rock

22.00 Vyznání Marcebilly, patronky Krušných hor – světelná a vodní show v podaní Petra Mikšíčka a Stanislava Svatoše

Po celou dobu možnost individuálních komentovaných prohlídek

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, 17–19 h

“Víno v dějinách lidstva” – ochutnávka mešních vín

Poezie od Kata, karikatury od Aneer

Bronzová busta Jana Nepomuckého: unikátní exponát ukazující dosud nejpřesnější světcovu tvář

KAPLE SV. ANNY, 17–19 h

17 h Slavnostní zahájení Noci kostelů Štěpánem Schlikem s chotí

17.30 KK & My, koncert

“Žena versus muž” – výstava kresleného humoru časopisu Tapír

Po celou dobu možnost individuálních komentovaných prohlídek v podání jáchymovské rodačky Lu