Ohlédnutí za rokem 2022

Ohlédnutí za rokem 2022

24. ledna 2023

Rok 2022 byl pro naši destinační agenturu první v pozici certifikovaného spolku. Úspěšně jsme prošli celým procesem a dne 27. ledna 2022 nám byl udělen certifikát Kategorizace organizací destinačního managementu. Posílili jsme náš organizační tým o specialistu na e-marketing a začali rozvíjet vztahy s partnery, navazovat nové spolupráce a pečlivě monitorovat dění v celém regionu. Posunuli jsme se v distribuci Krušnohorských listů, spolupracovali jsme na organizaci několika významných kulturních a sportovních akcí regionu, účastnili se akcí se stánkem s informacemi o agentuře a procházeli lokality za účelem mapování vhodných stezek a turistických cílů.

Od ledna 2022 jsme začali vydávat Krušnohorské listy jako dvouměsíčník a zefektivnili jsme distribuční systém. Tím jsme snížili remitendu na desítkové položky. Rozšiřujeme distribuční místa do jiných krajů, zejména Ústeckého a Plzeňského, odkud zaznamenáváme nejvíce domácích návštěvníků. Síť našich partnerů neustále rozšiřujeme o nové aktivní zájemce o dění v regionu. Scházíme se pravidelně minimálně čtyřikrát do roka. Každý měsíc rozesíláme všem partnerům newsletter s přehledem činnosti za uplynulé období a s plány na měsíce příští.

Významné akce v regionu podporujeme propagací v Krušnohorských listech, na sociálních sítích i na webu LDA. Všechny pak umisťujeme do e-kalendáře. Pokud je příležitost, účastníme se akcí osobně a šíříme mezi účastníky informace o regionu a Krušnohorských listech. Na několika akcích jsme návštěvníkům představovali Krušné hory pomocí krušnohorského kvízu, plného otázek na tradiční turistické cíle. Ve dnech 19.–21.8.2022 jsme společně s Nadací St. Joachim organizovali FAM trip zástupců Kneipp Worldwide za účelem poznání Léčebných lázní Jáchymov (LLJ) a Františkových Lázní. Výsledem je navázání spolupráce, která směřuje k vybudování významného Kneipp Worldwide centra v regionu.

V průběhu roku jsme vytvořili aktuální kalendář akcí, do kterého propisujeme akce ze západního a středního Krušnohoří. Cítili jsme potřebu, aby takový kalendář vzniknul, protože v okolí neexistuje žádná instituce, která by informovala o akcích napříč Krušnohořím. Kalendář se stal nejnavštěvovanější stránkou celého našeho webu. Propisujeme do něj pravidelně akce přibližně 15 subjektů a dalších nárazově. Internetové stránky destinace zaznamenaly za rok 2022 obrovský vývojový skok vpřed. V průběhu roku došlo k přeskládání struktury webu tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám uživatele. Stránky se maximálně přizpůsobili uživatelsky přívětivému a praktickému zobrazení na mobilech. Pravidelně jej plníme aktualitami, tipy na výlety, nabídkami partnerů LDA a produktovými balíčky.

Kontakt s obyvateli regionu je pro nás jedním z klíčových pilířů dobrého fungování destinační agentury. Udržujeme aktivní kontakty s místními spisovateli, malíři, fotografy nebo uměleckými řemeslníky. V Krušnohorských listech věnujeme pravidelný prostor vzpomínkám našich pamětníků.

V návaznosti na definované portfolio produktů ve střednědobém strategickém plánu LDA jsme vytvořili hned několik produktových balíčků, kde jsme provázali konkrétní nabídku destinace s vhodnými komunikačními nástroji a využili komplexní marketingové komunikace k jejich propagaci. 

Návštěvníkům jsme tak představili Krušné hory aktivní, v době pololetních prázdnin, Velikonoc, připravili jsme Krušnohorskou prázdninovou výzvu a na závěr roku jsme propojili Krušné hory akcí Túr de svařák.

Pravidelně vyrážíme na výlety po regionu, abychom vám přinesli aktuální stav turistických tras a atraktivit po cestě. Výlety pak představujeme s bohatou fotodokumentací a osobními postřehy v Krušnohorských listech a na webových stránkách krusnohorsko.com.