Perninské rašeliniště

Perninské rašeliniště

31. října 2022

Krušné hory jsou známé pro svou unikátní krajinu, do které patří kromě smrkových lesů a horských luk i rašeliniště, kterých tu naleznete na 240! Jedno z nich si můžete prohlédnout na cestě mezi Perninkem a Abertamy – je zpřístupněno povalovým chodníčkem.

➡️ Parkování
➡️ Délka prohlídky: 20 minut
➡️ Vhodné pro děti i kočárky
 

Perninské rašeliniště se v průběhu 18. a 19. století využívalo pro lokální těžbu – z rašeliny se ručně vyrýpávaly bloky, které se potom sušily a používaly jako palivo do domácností i továren. Lokální těžba nebyla pro rašeliniště devastační, protože se stačilo přirozeně obnovovat a zarůstat.

Bohužel v 50. letech 20. století začala průmyslová velkoplošná těžba rašeliny pomocí těžké techniky. Součástí tohoto procesu bylo i masivní odvodňování oblasti, aby se těžká technika mohla v terénu pohybovat. Z vytěžené rašeliny se stal produkt pro lázeňství a vyvážela se také jako hnojivo do zahradnictví. Tímto způsobem těžby se zničilo 3/4 plochy rašeliniště. 

V roce 2016 bylo rašeliniště prohlášeno za přírodní památku a v letech 2018–2019 proběhla významnější revitalizace – podpořilo se zvýšení hladiny vod, což vedlo k obnovení mokřad a přirozené obnově flóry.