fbpx

SETKÁNÍ PARTNERŮ

Stěžejními pilíři úspěšného rozkvětu celé destinace jsou návštěvníci regionu

jeho obyvatelé a místní podnikatelé. Právě s těmi posledními dvěma skupinami se pravidelně scházíme,

abychom jim pomohli v jejich činnosti, vyslechli si jejich názory 

a zrealizovali s jejich pomocí veškeré možné k roky k dalšímu rozvoji našich domovů.

7. březen 2022

V roce 2022 jsme se poprvé potkali v prostorech božídarské radnice. Proběhlo seznámení nových partnerů se stávajícími a představili jsme plány destinační agentury Krušnohorsko pro následující měsíce. V rámci setkání se partnerům představil také ředitel destinační agentury Živý kraj Petr Židlický. 

18. PROSINCE 2022

Předvánoční setkání s partnery v rámci Benefičního jarmarku proběhlo v prostorách jáchymovského kostela sv. Jáchyma. Představili jsme místní řemeslníky i činnost jednotlivých partnerů, podpořili jsme činnost Společnosti pro ranou péči a vybrali jsme i finanční příspěvek pro malého Honzíka.