SETKÁNÍ PARTNERŮ

Stěžejními pilíři úspěšného rozvoje celé destinace jsou návštěvníci regionu
jeho obyvatelémístní podnikatelé. Právě s těmi posledními dvěma skupinami se pravidelně scházíme, abychom jim pomohli v jejich činnosti, vyslechli si jejich názory a zrealizovali s jejich pomocí veškeré možné k kroky k dalšímu rozvoji našich domovů.

25. září 2023, berghof, nové město u jáchymova

Podzimní setkání partnerů proběhlo v kouzelném prostředí restaurace Berghof. Děkujeme všem za milé přijetí, příjemné posezení a Kačence za luxusní občerstvení.

19. ČERVNA 2023, pivovar rudohor, dolní žďár

Na letní setkání s partnery jsme byli pozváni do Pivovaru Rudohor na prohlídku jejich nově otevřené provozovny a exkurzi do pivovaru. Poté proběhlo tradiční povídání o novinkách v destinaci, představování partnerů a navazování nových možností spolupráce.

17. DUBNA 2023, Jáchymov, SÍDLO lda

Poprvé v tomto roce jsme se sešli přímo v kanceláři naší „Lokálky“. Přestože jste dorazili v komorním počtu, měli jsme radost, že se ukázaly i tváře, které doposud na našem setkávání chyběly. Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího z našeho plodného dopoledne.

12. PROSINCE 2022, Jáchymov, RADNICE

V pondělí 12. prosince jsme se na pozvání radnice města Jáchymov sešli v jejích krásných prostorách a jako vánoční bonus jsme všem zúčastněným mohli nabídnout i komentovanou prohlídku vzácné památky, Knihovny latinské školy. Na setkání dorazilo 16 partnerů z oblasti pohostinství, ubytování i služeb.

5. ZÁŘÍ 2022, Jáchymov

S našimi partnery jsme se v roce 2022 sešli už potřetí, už podruhé v hlavním sídle destinační agentury v Jáchymově. Po krátkém seznamovacím kolečku jsme prezentovali aktivity Krušnohorska od předchozího setkání. Proběhla prezentace se statistikami výkonu webu a sociálních sítí. Tématem byla i Krušnohorská prázdninová výzva a její vyhodnocení jako pilotního projektu, který budeme znovu spouštět v dalším roce. Také jsme představili ceník služeb, které můžeme našim partnerům nabídnout. Setkání se účastnilo sedm partnerů.

25. duben 2022, Jáchymov

Druhé setkání partnerů v roce 2022 se uskutečnilo přímo v prostorách destinační agentury Krušnohorsko. Představili jsme nové partnery, vyslechli připomínky ze stran partnerů k závažným problémům regionu i jejich podnikání a shodli se na dalších krocích pro rozvoj regionu. Setkání se účastnilo sedm partnerů.

7. březen 2022, Boží Dar

V roce 2022 jsme se poprvé potkali v prostorech božídarské radnice. Proběhlo seznámení nových partnerů se stávajícími a představili jsme plány destinační agentury Krušnohorsko pro následující měsíce. V rámci setkání se partnerům představil také ředitel destinační agentury Živý kraj Petr Židlický. Setkání se účastnilo 14 partnerů.

18. PROSINCE 2021

Předvánoční setkání s partnery v rámci Benefičního jarmarku proběhlo v prostorách jáchymovského kostela sv. Jáchyma. Představili jsme místní řemeslníky i činnost jednotlivých partnerů, podpořili jsme činnost Společnosti pro ranou péči a vybrali jsme i finanční příspěvek pro malého Honzíka.