Světový den svobody tisku

Světový den svobody tisku

03. května 2022

Na úterý 3. května 2022 připadá významná mezinárodní událost – Světový den svobody tisku. Krušnohorsko, jakožto vydavatel Krušnohorských listů, se do tohoto dne také zapojuje.

Dokument, který shrnuje dnešní výzvy, kterým novináři a vydavetelé musí čelit, je k nahlédnutí níže.