Zapomenutým údolím

Zapomenutým údolím

08. prosince 2022

Údolí Eliášského potoka nad Jáchymovem se dá skutečně nazvat zapomenutým krajem. Kdysi tu bylo živo, zdejší prostor zaplňovali lidé z blízké vesničky, pracovníci důlních provozů a později i osazenstvo neblaze proslulých pracovních táborů. Nyní je všude klid a na bývalé časy najde vzpomínku jen zkušený pozorovatel, který se nebojí sem tam zaběhnout mimo cestu. Nádherná příroda kolem přímo vyzývá k odpočinku. My si trasu prošli bez sněhu, ale protože v prosinci a lednu, kdy naše Listy vychází, už může být sněhová nadílka opravdu bohatá, vybrali jsme pro vás fotky ze zimních toulek. Ať už půjdete pěšky nebo pojedete na lyžích, věříme, že si trochu náročnější procházku užijete.

Naši procházku začneme u autobusové zastávky Jáchymov – Nové Město. Projdeme se menší chatovou oblastí a zastavíme na vrchu s výhledem do údolí. Těžko věřit, že právě v těchto nádherných místech, kde nyní stojí jeden rekreační objekt vedle druhého stál kdysi pracovní tábor dolu Rovnost. Pokud nebude nasněženo, můžete si ještě zbytky staveb projít a objevit i torzo Palečkova hradu. Ten postavili vězni na příkaz obzvláště brutálního dozorce Palečka. Pokud budou vysoké závěje, můžete si prudký svah do údolí sjet na lyžích nebo na sáňkách. Je to skutečně zážitek!

Asi v polovině kopce se snažte neminout cestu vlevo. Objekt bývalé trafostanice raději neprolézejte, není nijak zabezpečen, ale i zvenčí má své kouzlo. Dole v údolí na vás čeká malé pietní zastavení u Skautského kříže. Sedmimetrový dřevěný kříž postavili v roce 1992 na památku skautů vězněných a mučených v době totality. Pak se vydáme doprava k Heinzovu rybníku. Po stranách cesty může bystrý pozorovatel zaregistrovat původní trasu vodních příkopů, které do rybníka vodu přiváděly i ji z něj odváděly.

Heinzův rybník postavili již v roce 1540 za účelem vodního pohonu dolu Eliáš. Po jeho levé straně je dodnes zachované torzo kamenné komory pro vodní kolo. V 19. století proudila voda z rybníka k těžním strojům v dole Werner a podzemím až do dolu Svornost v Jáchymově. Nad rybníkem se pne jeden ze světových unikátů, obrovská halda hlušiny z bývalého dolu Eduard, ze které se vám naskytne neocenitelný výhled do celého údolí. Je to šílený krpál, ale stojí to za to. Cesta pak pokračuje dále přes biatlonový areál Eduard až k autobusové zastávce Abertamská zatáčka.

Celou cestou nás provázely informační tabule naučné stezky Jáchymovské peklo, krajina je totiž plná němých svědectví rozsáhlé těžby uranových rud, především četných odvalů z jáchymovských šachet. Procházku si samozřejmě dle svých možností a nálady můžete vyzkoušet i z opačné strany a sejít pak do Jáchymova ohřát se u dortíku a kávy, třeba v kavárně 1516 u radnice.

PINT