OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

07. ledna 2022

Začali jsme vydávat čtvrtletník Krušnohorské listy, noviny o životě v Krušnohoří, kde dáváme prostor našim partnerům a dění v regionu. Lehkým až lifestylovým směrem představujeme místní podnikatele, řemeslníky a jejich výrobky. Dáváme tipy na výlet, zajímavé a neotřelé kulturní nebo sportovní akce. V roce 2021 vyšla celkem tři čísla a hned vzbudila obrovský zájem místních i návštěvníků regionu.

Zprovoznili jsme také webové stránky destinace, které pomalu naplňujeme a kde chceme dát široký prostor především místním lidem. Podíleli jsme se také na organizaci velkých akcí v regionu: Noc kostelů v Jáchymově, Krušnohorský příměstský tábor s EKO tematikou, Jáchymovské dožínky, Montánní koncert hornické kapely (v česko-německé spolupráci) nebo Vánoční benefiční jarmark. Slavnostnímu zahájení Jáchymovských Dožínek dodala punc výjimečnosti také návštěva ze zastupitelských úřadů států ASAN (Myanmar, Malajsie, Indonésie, Filipíny a Vietnam), která do našich končin právě zavítala. Vytvořili jsme také širokou fotobanku regionu a neustále ji rozšiřujeme.

Našimi fotografiemi jsme se podíleli na vzniku kalendáře Krušnohorsko 2022 s dosud nepublikovanými záběry z krušnohorské přírody. Kvůli epidemiologické situaci se nám, bohužel, nepodařilo uskutečnit širší setkání partnerů, komunikace s partnery proto probíhala na individuální bázi. Podporujeme autory regionální literatury, plánujeme s nimi širší spolupráci a vznik jejich pravidelného setkávání se čtenáři. Navazujeme kontakty s pamětníky regionu a snažíme se o zmapování tradic a uchování pamětí nejstarších obyvatel kraje. Pozitivní zprávou je, že nastupující generace si začíná zdejší přírody vážit a nastupuje novou éru budování novodobých tradic.